Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi đâu Bản Giốc thác cao
Có hang Cốc Bó, Lũng Tao đất bằng?