Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Anh kia đèn sách miệt mài
Đến kỳ thi cử, chống lều đi thi?