Vừa bằng khúc củi, cứ lủi vô làm?

>> Đáp án câu đố vui dân gian: Con chuột