Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Con gì uốn lượn quanh quanh
Hàng tre rủ bóng, mây xanh soi mình?
(Là con gì?)