Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ban đêm từng giọt rong chơi
Lấp la lấp lánh dưới vầng trăng khuya
Sáng ra thấy ánh mặt trời
Liền bay tuốt luốt lên mây tức thì?

Đố là gì?