Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Năm xưa theo gót hai Bà
Đánh tan giặc Hán dựng đền nhớ ơn!