Câu đố về thực vật, hoa quả:

Có cây mà chẳng có cành
Có hai thằng bé dập dềnh hai bên.
(Là cây gì?)