Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Chỉ là một vật vô tư
Nhờ người tôi giỏi điều gì cũng nên
Tay người sớm tối luyện rèn
Nét còn ở lại lâu bền ngàn năm.
(Là cái gì?)