Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo nào lớn nhất nước ta
Dáng hình tam giác nhìn ra biển trời?