Câu đố về các loài động vật:

Da xanh lại mặc áo xanh
Vác gươm đi tuần tất tận cành cao?