Câu đố về các loài động vật:

Cổ cao cao, cẳng cao cao
Chân đen, cánh trắng ra vào đồng xanh?