Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tàu ra rồi lại tàu vào
Nơi nào Bến Nghé, Nhà Rồng đẹp xinh?