Câu đố về vật dụng:

Thân tôi vừa bẹt vừa dài
Bụng người rộng hẹp ai ai cũng vừa
Là cái gì?