Câu đố về các loài động vật:

Có cánh mà chẳng có đuôi
Là ông nhưng chẳng có ô trên đầu?