Câu đố hạt gì:

Hạt gì thơm dẻo, trắng ngần
Cả nhà quây quần bữa bữa cùng ăn?