Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Nhà thơ núi Tản sông Đà
Lời "Thề non nước" luôn da diết hồn
"Như chim hoạ mi trong lồng".
"Giấc mộng lớn, giấc mộng con" canh tàn
"Hầu trời" kể chuyện thế gian
Được nghe "Trời mắng" đã gàn lại ngông
Cảnh "Đời đáng chán" hay không
"Cánh bèo" trôi dạt bến sông vật và
Bạn cùng bầu rượu túi thơ
"Muốn làm thằng cuội" ở nhờ cung trăng.
(Là ai?)