Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em lắm cá, nhiều tôm
Thêm nổi tiếng nước mắm ngon khắp miền?