Câu đố về cây:

Cây gì bóng tỏa sân trường
Mùa hè rực đỏ, sắc hồng màu hoa?