Câu đố về đồ vật:

Có càng mà chẳng có chân
Có hai con mắt to bằng ốc bươu?