Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Năm xưa trên đỉnh núi này
Quang Trung Nguyễn Huệ, xuất quân tế trời?