Câu đố về các loài động vật:

Mình chim, mặt lại tựa heo
Tiếng kêu “eng éc” như tuồng lợn kêu?