Câu đố về động vật:

Mình trắng như bông
Chân dài bé tí
Cùng bé ngủ hoài
Theo lời mẹ ru
Là con gì?