Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa nào cứ đến mồng năm
Tháng giêng âm lịch về thăm hội chùa
Cũng là giỗ trận Đống Đa
Khắc ghi công đức ông cha diệt thù?