Câu đố khác:

Tôi bay vớ vẩn trên trời
Bỏ vắng mất mũ, tôi thời gặp hên
Cũng là loài cỏ mang tên
Sắc đâu chợt đến, nhấn ga đi liền?