Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Miền Nam có nữ anh hùng
Bụng mang dạ chửa cùng chồng đấu tranh,
(Là ai?)