Câu đố tổng hợp:

Chữ Nho thường gọi là cành
Thêm sắc vào nữa thì thành bộ sâu
Dấu huyền được đánh vào sau
Đem vô lò nấu, bắt đầu chảy ngay
Hỏi đi thơ thẩn lại đây
Thì em giúp chị thợ may may hàng
Là chữ gì?