Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Nghìn năm lặng lẽ âm thầm
Mưa dông, bão tố, sóng gầm nào than.
Nuôi cho cây trái ngút ngàn
Luyện nên vị ngọt chứa chan dâng đời.
(Là gì?)