Câu đố về động vật:

Chim gì nhảy nhót trên đồng
Trên lưng trâu đậu mà trông luống cày