Câu đố tổng hợp:

Chỉ gặp nhau vào mùa hè
Ào ào át cả tiếng ve cuối trời
Là cái gì?