Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Chè xanh bát ngát một màu.
Nông trường bò sữa Mộc Châu nơi nào?