Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Hai đầu vuông, thích nằm ngang
Còn thêm bốn mặt rõ ràng đều nhau
Thẳng ngay phân biệt trước sau
Làm bài tập vẽ, bút mầu bạn quen.
(Là cái gì?)