Câu đố về thực vật, hoa quả:

Sông không đến, bến không vào
Lơ lửng giữa trời làm sao có nước.
(Là quả gì?)