Câu đố về động vật:

Chim gì giang cánh lượn bay
Cắp nàng công chúa truyện ngày cổ xưa
Là con gì?