Câu đố về động vật:

Chim gì có cánh không bay
Chỉ bơi với lặn suốt ngày dưới băng