Câu đố về thực vật, hoa quả:

Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời
Lơ lửng giữa trời mà đeo bị đá.
(Là quả gì?)