Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Quê em Đà Lạt thông reo
Dê con lạc bước một mình đến đây?