Câu đố tổng hợp:

Chiều hôm chẳng thấy em đâu
Tinh mơ tươi rói ở đâu em về
Là cái gì?