Câu đố về thức ăn:

Hằng năm tưởng nhớ ngày sinh
Mặt hoa soi ánh lung linh nến hồng?