Câu đố về động vật:

Đứng thì thấp, ngồi thì cao.
(Là con gì?)