Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Chị thì cát trắng biển vàng
Em nay số kiếp... một màu tối đen?