Câu đố về cây:

Thân em xanh lá cứng tàn
Người cho em thọ, đúng trăm năm liền?