Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Quê em vốn ở thôn Đông.
Đến khi lấy chồng sang tận thôn Tây
Sáng chiều dong ruổi ngày ngày
Nhìn em ai cũng cau mày nhăn nheo?

Đố là gì?