Câu đố về đồ vật:

Chỉ một ống trúc gầy trơ
Làm cho thiên hạ lắm lời khen chê?