Câu đố về thực vật, hoa quả:

Tên cây tưởng là tên hoa
Thu về quả chín như là đèn treo.
(Là cây gì?)