Câu đố tổng hợp:

Cây gì lá nhỏ cành mềm
Hoa như đốm lửa thắp bên vườn nhà
Hè về, cây đỏ rực hoa
Sang thu, quả chín như là sơn son
Là cây gì?