Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Chỉ huy cứ điểm Ba Đình
Cùng với Phạm Bành khởi nghiệp chống Tây