Câu đố về vật dụng:

Nằm dài ngửa mặt ngắm trời
Chẳng thiết đi đứng, chẳng ngồi lê la
Là con gì?