Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì bạn với cốm xanh?