Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Hai "o" xinh xắn
Xếp chồng lên nhau
Mời bạn đoán mau
Đó là số mấy?
(Là số mấy?)