Câu đố về động vật:

Chăng tơ dệt lưới mỏng manh
Cá chẳng bắt được, bắt anh muỗi, ruồi
Là con gì?